Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük az eOptika Kft. (továbbiakban: eOptika) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános szerződési feltételek(röviden: ÁSzF) tartalmazza a eoptika.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termékértékesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevő (továbbiakban: Ön) általi használatának feltételeit.

Jelen Általános szerződési feltételeket az eOptika valamennyi és a Webáruházban elérhető és megvásárolható árucikkének a Webáruházban történő megvásárlására alkalmazni kell. A webáruházban (külön engedély nélkül) kizárólag magánember végfelhasználók vásárolhatnak, és viszonteladók kizárólag külön megállapodás (és nem ezen ÁSzF) alapján vásárolhatnak az eOptika kínálatából. 

Az Ön személyes adatainak kezeléséről az adatkezelési tájékoztató rendelkezik, amely jelen Általános szerződési feltételekelválaszthatatlan részét képezi.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános szerződési feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt az eOptika iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető az eOptika székhelyén.

Az eOptika semmilyen, itt meg nem nevezett magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, viszont tagja a Szövetség az Elektronikus kereskedelemért Közhasznú Egyesületnek, melynek Etikai Kódexét elfogadja.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. eOptika adatai

  • Név: eOptika Kft.
  • Székhely: H-1026 Budapest, Lepke utca 29/A.
  • Levelezési cím:1132 Budapest, Visegrádi utca 11. 
  • Cégjegyzékszám: 01-09-953509
  • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 23111572-2-41
  • Telefonszám: +36302222275
  • Email cím: kapcsolat@eoptika.hu (H-P: 9-17)
  • Tárhely szolgáltató adatai:
   • Név: Amazon Web Services, Inc.
   • Székhely: United States, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226
   • Elérhetőségek: https://aws.amazon.com/contact-us/ | aws-receivables-support@email.amazon.com
   • Szerver helye: EU, Németország, Frankfurt
 2. Webáruház használatának feltételei

  1. Felelősség

   1. Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az eOptika nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
   2. Az eOptika kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az eOptika ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
   3. A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az eOptika jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az eOptika jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
   4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az eOptika nem vállal felelősséget.
   5. Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
   6. Amennyiben az Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az eOptikának. Ha az eOptika jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
  2. Szerzői jogok

   1. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az eOptika a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
   2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az eOptika előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az eOptika előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
   3. A jelen ÁSzF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az eOptika előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
   4. Az eOptika fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.eoptika.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az eOptika által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az eOptika adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az eOptika külön engedélyt ad.
   5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az eOptika által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az eOptika adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
   6. A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy az eOptika a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
 3. A Webáruházban történő vásárlás

  1. Regisztráció

   A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia az eOptika részére:

   • név,
   • email cím,
   • jelszó.

   A regisztráció sikeréről az eOptika emailben tájékoztatja Önt.

   Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az kapcsolat@eoptika.hu email címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az eOptika köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

   A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az eOptikát.
   Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

  2. Szerződéskötés lépései

   Ön a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

   • Az oldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció. Regisztráció nélkül is le tudja adni az eOptikának a rendelését.
   • Keresse meg a Webáruházban azt a terméket, amit meg szeretne vásárolni, majd nyissa meg annak terméklapját.
   • Amennyiben a terméklapon a termék típusa megkívánja, hogy megadjon bizonyos paramétereket, úgy kérjük adja meg azokat a paramétereket, amelyekre Önnek szüksége van, majd adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget.
   • Ha minden paramétert rendben megadott, és a mennyiséget is beállította, nyomja meg a "Megrendelem!" gombot. Ezzel a gombnyomással a termék a megadott paraméterekkel és a megadott mennyiségben az Ön virtuális kosarába fog kerülni.
   • Ismételje a lépéseket a 2-es ponttól egészen addig, amíg minden Ön által vásárolni kívánt termék a virtuális kosarába nem kerül.
   • Miután minden Önnek szükséges terméket a kosárba rakott, és szeretné véglegesíteni a vásárlását, nyomja meg a "Tovább a pénztárhoz" gombot.
   • Az előbbi gombnyomásra megnyíló ablakban adja meg adatait: nevét, email címét, telefonszámát, majd válasszon szállítási módot és címet, majd válasszon fizetési módot, és végül adja meg a kívánt számlázási címet. Ha elkészült, nyomja meg a "Megrendelem »" gombot, hogy véglegesíthesse vásárlását.
   • Ha elektronikus fizetést választott, akkor a Webáruház átirányítja a választott online fizetési lehetőséget biztosító eOptika weboldalra. Itt ki tudja fizetni a kosárba tett termékek értékét, mely kiszállítással történő rendelés esetén tartalmazza a szállítás költségét is.
   • Utolsó lépésként a Webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló emailben is elküldjük és a visszaigazoló email (lásd bővebben 2.4. pont) tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, azok paramétereit, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott az eOptika részére. Ekkor Ön és az eOptika között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló email formájában "iktatódik".
   • Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló emailben szereplő adatokban, vagy 10 percen belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket az eOptika ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat. Ha nem talált hibát, és megkapta az emailes visszaigazolást, akkor nincs más dolga, mint türelmesen várni, amíg küldjük Önnek a termékeket.
   • Megrendelésével Ön vételi ajánlatot tesz az eOptika számára. Ajánlatát akkor fogadjuk el, és az értékesítési szerződés akkor jön létre, amikor elküldjük önnek a terméket, vagy azt átadásra előkészítjük az Ön számára.  Ha több csomagban történik a kiszolgálás, akkor valamennyi csomag elküldése önálló értékesítési szerződést hoz létre a kiszolgált termékek tekintetében.

   A 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet értelmében a Webáruházban történő kontaktlencse-rendeléssel Ön az alábbi nyilatkozatot teszi, és saját magára kötelezőnek tekinti: "Tudomásul veszem, hogy a kontaktlencse-viseléshez elengedhetetlenül szükséges a rendszeres, szemész szakorvos vagy optometrista által végzett vizsgálat és konzultáció, és ezt nem pótolhatja más forrásból szerzett információ. A vizsgálat és konzultáció elmulasztása vagy az ebbõl eredõ helytelen kontaktlencse használat súlyos, esetenként visszafordíthatatlan következményekkel járó szem- vagy látáskárosodást okozhat. Kijelentem, hogy elmúltam 18 éves, és panaszmentes kontaktlencse viselõként a kontaktlencsét 6 hónapnál nem régebbi, szemész szakorvos vagy optometrista által adott javaslatnak megfelelõen rendelem meg. Az általam a rendelés során megadott információk megfelelnek a valóságnak és a javaslatban foglaltaknak. A kontaktlencse viselése alatt legalább félévente vizsgálaton veszek részt, illetve probléma esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz vagy optometristához fordulok. A fentiek elmulasztásából eredõ károkért teljes felelõsséget vállalok."

  3. Adatbeviteli hibák javítása

   Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés eOptika részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a darabszám megadására szolgáló rubrika lenyitásával és azon belül a "Törlés" feliratra kattintással). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

  4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

   Az Ön által elküldött megrendelést (vételi ajánlat) az eOptika webboltja automatikus email útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló email tartalmazza az Ön által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Ön rendelését már elküldte az eOptika részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az eOptika felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

   Megrendelését (vételi ajánlatát) akkor fogadjuk el, és az értékesítési szerződés akkor jön létre, amikor elküldjük önnek a terméket, vagy azt átadásra előkészítjük az Ön számára. Ha több csomagban történik a kiszolgálás, akkor valamennyi csomag elküldése önálló értékesítési szerződést hoz létre a kiszolgált termékek tekintetében. Ez elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

   Az eOptika fenntartja a jogot a rendelés törlésére, és a szerződéstől való visszalépésre, amennyiben a termékeket az eOptika által definiált és Ön számára ismertetett határidőn belül nem veszik át. Az eOptika fenntartja a jogot, hogy – saját elbírálása alapján – ne minden rendelést szolgáljon ki. 

  5. Termékek vételára

   A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSzF 3.8 pontjában tájékozódhat.

   A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

   Az egyes termékek mellett található „bolti ár” kifejezés alatt a gyártók által ajánlott árat értjük.

   Kedvezmények: Az eOptika által biztosított akciós csomagjain keresztül, termékei kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint a "normális" eOptika árak. Az akciós csomagjaink árai csak a Webáruházban leadott megrendelésekre érvényesek. Emailen vagy telefonon keresztül leadott megrendelések esetében nem érvényesek.

  6. Fizetés

   A vásárlásakor érvényes fizetési feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja, amely az eOptika Általános Szerződési Feltételeinek része.

  7. Számla

   Az eOptika a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ön részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

  8. Kiszállítás

   A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja, amely az eOptika Általános Szerződési Feltételeinek része.

   1. Kiszállítási határidő

    A szállítási határidőről a termék adatlapján találhat pontos információt. Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A Webáruházban meghirdetett szállítási határidők nem garantáltak, csak tájékoztató jellegűek. Amennyiben nem tudjuk ehhez tartani magunkat önhibánkon kívül, úgy a szállítási határidő eltolódhat., melyről minden esetben értesítjük Önt emailben. A megrendelésnél kérjük vegyék figyelembe az esetleges hosszabb határidőket, amennyiben rendelésük sürgőssége indokolja, kérjük a szállítás egyeztetése céljából keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat a megadott telefonszámon.
    A termékek kiszállítási általános határideje 5-20 munkanap.

   2. Kiszállítás módja

    A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – történik az alább felsorolt futárszolgálatok valamelyikével, amelyiket Ön a megrendelés leadása során megjelöli:

    • Futár (Sprinter Futárszolgálat Kft.)

     Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a rendelt terméke(i)t át tudja venni. Az eOptika küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: +36 1 347 3000,  www.sprinter.hu, emailen: info@sprinter.hu.

     Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, meghagyja elérhetőségét és vele lehet egyeztetni időpontot másnapra vagy egy következő napra.

     Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Önnek lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

     A futár kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Önnek felróható okból -, akkor eOptika törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

    • Csomagponton: FoxPost (FoxPost Zrt.)

     Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 3 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagautomatából. Az eOptika küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás napján Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: +36 1 999 0369,  www.foxpost.hu, emailen: info@foxpost.hu.

     A futár 3 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén a 3 nap letelte után visszaszállítja azt eOptikának. Amennyiben az átvétel - Önnek felróható okból - hiúsult meg, akkor eOptika törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

    • Csomagponton: Pick Pack Pont (Sprinter Futárszolgálat Kft.)

     Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 5 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagponton. Az eOptika küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 803 63 00, weben: www.pickpackpont.hu, emailen: pickpackpont@sprinter.hu.

     A futár 5 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén az 5 nap letelte után visszaszállítja azt eOptikának. Amennyiben az átvétel - Önnek felróható okból - hiúsult meg, akkor eOptika törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

    • Csomagponton: PostaPont (Magyar Posta Zrt.)

     Átvételi címnek minden esetben olyan címet válasszon a szolgáltató listájából, ahol 5 munkanapokon belül a rendelt terméke(i)t át tudja venni a csomagponton vagy csomagautomatából. Az eOptika küld Önnek a kiszállítás előtti munkanapon emailben értesítést a futáros feladás tényéről és a fuvarlevélszámról. A kiszállítás reggelén Ön egy SMS-t fog kapni a futártól, hogy hozzávetőlegesen mikor érkezik a csomagja. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítási adatokon. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 767 82 72, weben: www.postapont.hu, emailen: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu.

     A futár 5 napig őrzi csomagját a kiválasztott átvételi ponton, és az átvétel elmaradása esetén a 4. napon visszaszállítja azt eOptikának. Amennyiben az átvétel - Önnek felróható okból - hiúsult meg, akkor eOptika törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

    • Külföldre ajánlott küldeményként (Post2Me.hu Szolgáltató Kft.)

     Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között folyamatosan tartózkodik és a rendelt terméke(i)t át tudja venni. Az eOptika emailben küld Önnek értesítést az ajánlott küldemény feladásának tényéről és a küldemény sorszámáról. Szükség esetén Ön tud kapcsolatba lépni eOptikával és pontosítani a kiszállítási adatokon. eOptika elérhetősége: +36302222275, weben: eoptika.hu, emailen: kapcsolat@eoptika.hu.

     Amennyiben a postás nem talál a megadott címen senkit, értesítőt hagy a sikertelen kézbesítésről, és másnap újra megpróbálja a kézbesítést. Amennyiben a 2. alkalommal is meghiúsul a kézbesítés, úgy a küldemény az értesítőn jelzett postán lesz átvehető. Az értesítőn megjelölt posta 15 napig őrzi küldeményét, és az átvétel elmaradása esetén a 15 nap letelte után visszaszállítja azt eOptikának. Amennyiben az átvétel - Önnek felróható okból - hiúsult meg, akkor eOptika törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban.

    A terméknek a kiszállítást végző személytől vagy csomagautomatából való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az eOptikának utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

    Ha Ön sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell a jegyzőkönyv felvételét. Csomagautomatából történő átvétel esetén kérjük, hogy haladéktalanul jelezze ezt a csomagautomatát üzemeltető cég ügyfélszolgálata és a Webáruház felé is. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az eOptika díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az eOptika felelősséget nem vállal!

   3. Átvétel

    A vásárlásakor érvényes átvételi feltételeket a Szállítási és fizetés oldalon találja részletesebben, amely az eOptika Általános Szerződési Feltételeinek része.

    Személyes átvétel az eOptika budapesti üzletében

    Ön megrendelését ingyenesen személyesen átveheti optikánkban az 1066 Budapest, Teréz körút 50. szám alatt, munkanapokon 9.00 és 19.00 óra között. 

    Megnövekedett átvételi kapacitás feletti rendelésszám esetén nem tudjuk biztosítani az optikánkban történő személyes átvételt.

   4. Fontos, hogy várja meg a visszaigazoló emailünket arról, hogy "rendelése személyesen átvehető". (Ha sürgős volt rendelése és a rendelés során látta, hogy raktárról tudjuk teljesíteni, akkor jelezze nekünk sürgősségi igényét emailben, hogy még aznap át tudja venni termékeit.)
    Az eOptika iroda elérhetősége: +36302222275 vagy kapcsolat@eoptika.hu.

    Pick Pack Ponton történő átvétel

    Országszerte a több mint 600 Pick Pack Pont egyikén (Inmedia, Relay újságárusok; OMV, Avanti benzinkutak; Player's Room és Sport Factory cipőboltok; Coop szupermarketek, stb.) át tudja venni a megrendelését.
    Térképen itt tudja megtekinteni az Önhöz közeli Pick Pack Pontokat, és azok nyitva tartási rendjét.

    PostaPonton történő átvétel

    Országszerte a több mint 2500 PostaPont egyikén (Magyar Postahivatalok, MOL benzinkutak, csomagautomaták, stb.) át tudja venni a megrendelését.

    FoxPost csomagautomatából történő átvétel

    Országszerte a több mint 80 FoxPost csomagautomata egyikéből át tudja venni a megrendelését.

 4. Elállási jog online térben, webáruházban történő vásárlás esetén

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").

  Felhasználó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  • a terméknek,
  • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
   Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen a vásárolt termékkel és velünk,  ezért kontaktlencséinkre, kontaktlencse-ápolófolyadékainkra, szemcseppeinkre 30 (harminc) naptári napos, szemüvegkereteinkre és napszemüvegeinkre 21 (huszonegy) napos indokolás nélküli elállásra adunk lehetőséget.

  Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 
  Fogyasztó nem jogosult a vásárlástól elállni, amennyiben vásárlása az eOptika fizikai boltjában történt.

  1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, melyet Fogyasztó nem a webshopunkban vásárolt, hanem az eOptika fizikai boltjában;
   • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac eOptika által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az eOptika, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (Pl.: kontaktlencse, kontaktlencse-ápolófolyadék, szemcsepp)

   Az ilyen termékek visszavétele az eOptikától nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

  2. Elállási jog gyakorlásának a menete

   Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az eOptika részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is, ami elállási nyilatkozat minta (pdf). Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az eOptika részére.

   A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   Mindkét esetben az eOptika emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

   Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a 4.b) pontban leírt határidőkön belül (pl. akár a 30. naptári napon) elküldi az eOptikának.

   Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az eOptika a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az eOptika 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   Elállás esetén a termék eOptika címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha azt a vállalkozás vállalja (az eOptika ilyet mint vállalkozás nem vállal). Az eOptikának az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

   Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az eOptika visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az eOptika által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az eOptika jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az eOptika a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az eOptika, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   Amennyiben bármilyen kifogással hivatalos szervnél bejelentést szeretne tenni, kérjük forduljon az Európai Fogyasztói Központhoz.

 5. Szavatosság és jótállás

  1. Szavatosság

   1. Kellékszavatosság

    Ön az eOptika hibás teljesítése esetén az eOptikával szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja.

    Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
    Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eOptika számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eOptika költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

    Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eOptika adott okot.
    Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az eOptikával.
    Ön közvetlenül az eOptikával szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

    A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az eOptikától vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az eOptika csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az eOptika bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

    Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

   2. TermékszavatosságA termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

    Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti.
    Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
    Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
    Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után Ön késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
    Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (eOptika) szemben gyakorolhatja.

    A gyártó, forgalmazó (eOptika) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

    • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

    A gyártónak, forgalmazónak (eOptika) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  2. Jótállás

   Az eOptika nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.
   Szavatossági igények érvényesítése

   Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:
   Név: eOptika Kft.
   Cím: 1066 Budapest, Teréz körút 50. 
   Email: kapcsolat@eoptika.hu (H-P: 9-17)

 6. Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Panaszügyintézés helye

   1. Ön a termékkel vagy az eOptika tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

    Név: eOptika Kft.
    Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz körút 50.
    Telefon: +36302222275
    Email: kapcsolat@eoptika.hu

  2. Panaszügyintézés módja

   1. Az eOptika a termékkel vagy az eOptika tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Ön kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

   2. Szóban közölt panaszt az eOptika azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eOptika a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

  3. Panaszügyintézés ideje

   1. Az eOptika Ön által előterjesztett kifogásokat a 6.1.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 9.00 - 18.00 között fogadja.

  4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

   1. Amennyiben az eOptika és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az eOptikaval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

    • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
    • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

    Budapesti Békéltető Testület
    Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.
    Telefon: 06 (1) 488 21 31
    Fax: 06 (1) 488 21 86
    Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

    Az eOptika nem veti alá magát a békéltető testületek döntésének. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a jogszabályban megjelölt határidőn belül megtenni az ott meghatározott nyilatkozatokat.

    Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

   2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform (ODR), amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr, a platform használatának feltételeivel együtt.

 7. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

  1. Az eOptika az árváltozás és a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra.

  2. Az eOptika jogosult jelen Általános szerződési feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

  3. Az eOptika kicserélheti az Ön rendelésében szereplő termékeket.

   1. Termék-kiszerelésék lehetséges cseréjének szabályai

    Az eOptika kicserélheti a rendelésében szereplő termékeket az alábbi szabályok betartása mellett:

    1. A csere ugyanazon termék különböző kiszerelései közötti helyettesítést jelent;
    2. Krónikus készlethiány esetén történik (amikor az eOptika értékítélete szerint nincs lehetőség valamennyi bejövő rendelést gyorsan kiszolgálni a keresett kiszerelésből) abból a célból, hogy a vevőket gyorsan tudjuk kiszolgálni;
    3. A csere a rendelés megkapása után, de annak kiszolgálása előtt történik;
    4. Az új kiszerelések használati értéke legalább azonos (vagy jobb) az eredetileg rendelt kiszereléssel.

    A kiszerelés-cserét az eOptika automatikusan hajtja végre, és erről értesítő emailt küld a vevőnek.

    Példák a cserék engedélyezett módjaira (ahol legalább azonos a használati érték):

    • Folyadékok: több darabot tartalmazó “csomagok” cseréje egyszeres kiszerelésekre vagy több kisebb csomagra; nagyobb kiszerelés cseréje több kisebbre, amelyek együttesen azonos űrtartalmat tesznek ki;
    • Szemcseppek: több darabot tartalmazó “csomagok” cseréje egyszeres kiszerelésekre vagy több kisebb csomagra; nagyobb kiszerelés cseréje több kisebbre, amelyek együttesen azonos űrtartalmat tesznek ki;
    • Kontaktlencsék: bármely más kiszerelésre váltás, amely azonos lencseszámot eredményez;

    Tehát például engedélyezett egy 2x360 ml-es folyadék-kiszerelés cseréje 2 db 360 ml folyadékra; egy 20 ml-es szemcsepp cseréje 2 db 10 ml-esre; és egy 90 darabos kontaktlencse-doboz cseréje 3 db 30 darabosra.

    A következő cseréknél viszont romolhatna a használati érték, ezért nem engedélyezettek:

    • Folyadékok: kisebb kiszerelések cseréje nagyobbra;
    • Szemcseppek: kisebb kiszerelések cseréje nagyobbra;
    • Kontaktlencsék: -

    Önnek joga van az eOptika által végrehajtott termékcserével kapcsolatban kérnie, hogy mégis inkább az eredeti kiszerelést kaphassa meg. Ehhez kérjük, küldjön egy válaszlevelet az esetleges termékcserével kapcsolatban kapott emailjére. Az eOptika ilyenkor igyekszik eleget tenni kérésének. Viszont szeretnénk jelezni, hogy ilyenkor a készlethiány miatt valószínűleg várnia kell rendelése későbbi teljesítésére.

    Nagyon szépen köszönjük rugalmasságát

 8. Tulajdonjog fenntartása

  1. A vételár teljes kifizetéséig a termék az eOptika tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az eOptika irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 9. Egyéb rendelkezések

  1. Az eOptika fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain-név alá helyezze át.

  2. Jelen Általános szerződési feltételek hatályba lépésének dátuma: 2022. július 27. (legutolsó frissítés: 2022. november 29.)

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

Jelen dokumentum az eOptika Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy eOptika) tájékoztatását tartalmazza az eOptika által üzemeltetett „csatornákon” megvalósuló, magánszemélyek személyes adataira vonatkozó adatkezelésekről. Ilyen „csatornának” számítanak különösen, az eOptika által üzemeltetett weboldalak (benne az eOptika.hu weboldal is, a következőekben „Honlap”), egyéb digitális szolgáltatások, az eOptika saját fizikai („offline”) boltjai, egyéb szervezeti egységei (pl. raktár, becsiszolóüzem, távértékesítés, vizsgálati rendelők), az internetes rendeléseket kiadó csomagpontok, és valamennyi egyéb, digitális vagy más direkt kommunikáció vállalkozásunk és magánszemélyek között.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenységével összefüggésben hozzá kerülő személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. ADATKEZELŐ ADATAI

 • Név: eOptika Kft.
 • Székhely: 1026 Budapest, Lepke utca 29/A.
 • Levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 11.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-953509
 • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23111572-2-41
 • Telefonszám: 06 (30) 22 22 275
 • Email cím: kapcsolat@eoptika.hu
 • Adatkezelési azonosító: NAIH-40893/2012

2. Védendő értékek, alapelvek

Adatkezelő a vállalkozására kötelező érvényűen elfogadja és védi a GDPR 5. cikkelyében foglalt irányelveket, és célkitűzéseket. Adatfeldolgozóként igénybe vett partneri együttműködések kapcsán is kifejezetten elvárja az alábbi irányelvek betartását a feldolgozásra átadott adatok tekintetében.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • Jogszerűen, a tisztességes eljárás feltételei szerint és az átláthatóság elvét szem előtt tartva kezeli (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság);
 • Adatgyűjtés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik (célhoz kötöttség);
 • Az adatkezelés mindenkor a céllal összefüggésben szükséges és arányos mértékben történik (adattakarékosság);
 • Pontos és naprakész, minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság);
 • Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok integritását és bizalmas jellegét (integritás és bizalmas jelleg);

3. Adatkezelési jogalapok típusai

Az adatkezelés többféle jogalapra alapulhat. Ezek általános megértését szeretnénk az alábbi részletekkel könnyebbé tenni az olvasó számára, hogy utána a 4. pontban bemutathassuk a konkrét adatkezelési eseteinket is.

Jogalap típusaJogszabályMit jelent ez? (Definíció)
Előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont Ez azt jelenti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Ön legitim beleegyezésével kezeljük. Természetesen ilyenkor is csak a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten. Ilyen adatkezelés történik például, ha ajánlatot vagy információt kér, vagy ha csak kapcsolatba szeretne lépni velünk.
Szerződéskötés, szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Bizonyos esetekben a személyes adatai elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tudjunk tenni. Ilyenkor nem az Ön beleegyezése, hanem a szerződéses jogalap határozza meg az adatkezeléseket. Ezek nélkül az adtok nélkül nem tudunk szerződést kötni.
Jogszabályi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont Egyes esetekben adati kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése, így azokon szereplő személyes adatokat is kénytelenek vagyunk megőrizni.
Az érintett vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelm GDPR 6. cikk (1) bek. d) pont Abban az esetben kerül alkalmazásra, ha olyan élet-halál kérdés merül fel, vagy legalábbis olyan fenyegetés, mely az érintett sérülésének, vagy más típusúegészségkárosodásának kockázatás rejti magába.
Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont Az ez alapján végzett adatkezelés során az adatkezelő vagy közérdekű feladatot lát el, vagy közhatalmi jogosítvánnyal van felruházva. Jellemzően állami, vagy önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy.
Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont Jogos érdek alapján akkor kezelünk személyesen adatot, ha Társaságunknak, vagy más harmadik személynek fűződik jogos érdeke az adatkezeléshez, például honlap, webáruház, mobil applikáció működtetése, fejlesztése és biztonsága kapcsán.

4. Adatkezelési esetek

Érintettek / adatkezelési esetekAdatkategóriaCélJogalapAdatkezelés időtartama
Weboldalon látogató,
böngésző
IP cím
Böngésző típusa
Operációs rendszer
Internetszolgáltató
Időbélyegző
Honlap látogatási adatok
Honlap rendeltetésszerű használat biztosítása
- szolgáltatás minőségi ellenőrzése,
- látogatottság mérés
GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pont szerinti
hozzájárulás
Honlapon történő tartózkodásig, egyes esetekben
Session végéig lsd.részletes süti tájékoztató
Weboldalon látogató, böngésző Egy adott munkamenethez tartozó azonosítók. Böngészési folyamat folytonosságát biztosító nem egyedi információk.
A bejelentkezést követően a belépett felhasználóhoz tartozó adatok
A Honlap elvárt működésének biztosítása, elengedhetetlenül szükséges sütik A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Honlapon történő tartózkodásig, egyes esetekben
Session végéig lsd.részletes süti tájékoztató
Érdeklődő/Ajánlatkérő, kapcsolati űrlapot vagy megrendelőlapot, terméklapot kitöltő látogató, emailt író felhasználó; bolti környezetben igényfelmérésben vagy ajánlattételben részt vevő vásárló Név, email cím, telefonszám, ismert látásvizsgálati eredmények, látáskorrekciós igények adatai Tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás, szolgáltatásról és termékről információ küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás Ajánlatkéréstől számított 5 évig
Panaszügyintézés (beleértve jótállási, szavatossági igények, egyéb termék, szolgáltatás reklamációk) Vezetéknév és keresztnév, email cím, telefonszám, az Érintett által benyújtott panasz részletei és az ehhez szükséges valamennyi korábbi kommunikáció és vásárlás adatai Jótállási, szavatossági igény és egyéb panasz ügyintézés megvalósítása GDPR 6. cikk (1) bek. C) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése, (1997. évi CLV. Törvény) Panaszeljárás lezártát követő 5 év
Regisztrált látogató (regisztráció a Honlapon vagy boltban, felhasználói fiók létrehozása) Vezetéknév
keresztnév,
telefonszám
email cím, jelszó, szállítási és számlázási cím: irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, cégek esetén adószám, szükséges egészségpénztári adatok, rendelési azonosító
Honlapon történő vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként, így egyfajta kényelmi funkció biztosítása azzal, hogy a későbbiekben a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok újbóli megadása nem szükséges. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Vásárlás regisztráció nélkül digitális vagy bolti csatornákon keresztül (beleértve a rendelés, visszaigazolás, rendeléssel kapcsolatos egyeztetés, elkészítés, kiadás vagy elküldés, átvétel eseteit is), Vezetéknév
keresztnév
email cím, telefonszám szállítási és számlázási cím: irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, cégek esetén adószám, vásárolt termékek és azok adatai, szükséges egészségpénztári adatok. rendelési azonosító.
szerződéskötés, megrendelés teljesítése, szükség esetén módosítás, kiegészítés, kapcsolattartás a rendelés teljesítése érdekében, termék házhozszállítása GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében szerződés teljesítése A szerződés teljesítésétől számított + 5 évig.
Vásárlás regisztrációval digitális vagy bolti csatornákon keresztül (beleértve a rendelés, visszaigazolás, rendeléssel kapcsolatos egyeztetés, elkészítés, kiadás vagy elküldés, átvétel eseteit is), Név, lakcím, szállítási cím, email cím, telefonszám, rendelés-szám, számla száma, rendelt termékek, kiszállítási adatok, szükséges egészségpénztári adatok, rendelési azonosító A szerződés teljesítéséhez szükséges esetleges hatósági megkeresések, jogviták esetére szükséges az ügyfél adatainak tárolása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) értelmében szerződés teljesítése A szerződés teljesítésétől számított + 5 évig.
Hírlevél, DM tevékenység Vezetéknév
keresztnév
email cím
a hírlevél adatbázisban a feliratkozó Érintett rögzítése és azonosítása. Feliratkozás esetén Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küld az Érintett részére. Feliratkozás esetén a Adatkezelő - eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában - az igénylés során Érintett által megadott személyes adatait felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás A hírlevélről történő leiratkozás, illetve hozzájárulás visszavonásáig
Számla kiállítása a megrendelésről Név, lakcím/székhely, cégek esetén adószám, email cím, rendelés-szám, számla száma, rendelt termékek Számlázási és könyvelési kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk 1) bekezdés c. pont,
- Eker tv. 13/A §,
- Számv. tv. 169.
A kiállított számláknak és kapcsolódó iratoknak: 8 év
Időpont foglalás egészségügyi vizsgálatra (digitális vagy bolti csatornákon keresztül) Időpont egyeztetés során megadott személyes adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, e-mail cím, telefonszám) időpontfoglalás és annak validálása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Az időpontfoglalási rendszerben való regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Az online időpontfoglalás előtt értesítés, visszaigazolás, és lemondás esetén újbóli értesítés kiküldése Időpont egyeztetés során megadott személyes adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, e-mail cím, telefonszám) A foglalásról az időpont előtt visszaigazolást kap, valamint SMS-ben és/vagy e-mailben emlékeztetőt az időpontra. Célja, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az elmaradt időpontok számát. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges Az időpontfoglalási rendszerben való regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben ezek a vizsgálat megtörténtét vagy meghiúsulását követik
Egészségügyi vizsgálat nyújtása (online vagy offline formában), beleértve a látásvizsgálatokat is* Személyes-, kontakt- és egészségügyi adatok, a vizsgálat során készült további egészségügyi adatok, beleértve a vizsgálat során megadott név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, anamnézis (előzmények) és korábbi vizsgálati eredmények, az elvégzett vizsgálat és diagnózis adatai, dátuma, javasolt korrekció vagy megoldás, vizsgálathoz tartozó egyéb adat vagy azonosító egészségügyi szolgáltatás nyújtása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, GDPR 9. cikk (2) bek. h) pont, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Eüak.”). 4. § (1) bek. a) pont Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év)
Egészségügyi vizsgálat során végrehajtott képalkotó diagnosztikai eredményének és „leletének” megőrzése Az adott vizsgálathoz szükséges személyes, illetve egészségügyi adatok lelet megőrzése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pont, Eüak. 30. § (1)-(2) bek. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel: 10 év, a felvételről készített lelet: 30 év; zárójelentés: 50 év
Kontaktlencse, mint orvosi segédeszköz (medical device) vásárlása esetén kötelezően teendő vásárlói nyilatkozat igazolása Vezetéknév és keresztnév, email cím, telefonszám, rendelt termékek, rendelésfelvétel megléte és dátuma mint nyilatkozattételi igazolás Kontaktlencse, mint orvosi segédeszköz (medical device) internetes vásárlása esetén kötelezően megteendő vásárlói nyilatkozat igazolása GDPR 6. cikk 1) bekezdés c. pont 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (9) és 3. számú melléklet A megrendeléstől vagy, ha későbbi, a szerződés teljesítésétől számított + 8 év
Orvosi segédeszközök (medical device, "zárt láncú gyógyszer-logisztika") forgalomból való kivonási vagy termékvisszahívási kötelezettségének teljesítéséhez vevői nyilvántartás, riasztási rendszer Név, lakcím, szállítási cím, email cím, telefonszám, rendelés-szám, számla száma, rendelt orvosi segédeszközök és azokkal együtt vásárolt egyéb termékek, kiszállítási adatok Termékvisszahívás vagy forgalomból kivonás esetén vevői értesítés, termékbegyűjtés, kompenzáció GDPR 6. cikk 1) c. pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése. Az Európai parlament és az Európai Tanács (EU) 2017/745 rendelete az orvostechnikai eszközökről, 2005. évi XCV. Törvény, 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet A szerződés teljesítésétől számított + 8 év
Orvosi segédeszközök (medical device) vevői panaszkezelés, forgalomba hozatal utáni klinikai nyomonkövetés Név, lakcím, szállítási cím, email cím, telefonszám, rendelés-szám, számla száma, rendelt termékek, kiszállítási adatok, panasz részletei, gyártó felé továbbítás adatai, gyártói válasz, eljárás részletei (pl. csere, begyűjtés, kompenzáció, megsemmisítés, veszélyes hulladékként leadás, labor-vizsgálati eredmények) Orvosi segédeszközökkel kapcsolatos vevői panasz ügyintézése, továbbítása gyártó felé, részvétel a gyártóval együttműködve a forgalomba hozatal utáni klinikai nyomonkövetésben GDPR 6. cikk 1) c. pontja szerint jogi kötelezettség teljesítése, továbbá az Európai parlament és az Európai Tanács (EU) 2017/745 rendelete az orvostechnikai eszközökről, XIV. melléklet B pont A szerződés teljesítésétől számított + 8 év
Rendelésre készült orvosi segédeszközök esetében vevői nyilvántartás Név, lakcím, szállítási cím, email cím, telefonszám, rendelés-szám, számla száma, rendelt termékek, kiszállítási adatok Rendelésre készült orvosi segédeszközök vevői nyilvántartása teljesítés, jótállás és jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából GDPR 6. cikk (1) bekezdés c. pont, továbbá az Európai parlament és az Európai Tanács (EU) 2017/745 rendelete az orvostechnikai eszközökről, XIII. melléklet A szerződés teljesítésétől számított + 8 év
Kamerával fénykép vagy videó készítése, vizuális információk feltöltése, ezekből derivatív vizualizációk készítése és adatok kinyerése Név, lakcím, email cím, születési dátum, felhasználói azonosító, kamerával készített fénykép vagy videó vagy másfajta vizuális információk ezekből készített derivatív vizualizációk és adatok A funkció alkalmazásával a felhasználó jobb kiszolgálást kap, pontosabb termék kiválasztásra van lehetősége, illetve a visszaküldési arány csökkentés. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Érintett utolsó aktivitásától számított 6 év
„PD mérés” (pupilla távolság mérés) Név, email cím, telefonszám, születési dátum, látásvizsgálat típusa. Az adatkezelő az ügyfél pupillái távolságát méri le szoftver és hardver eszközökkel, mely szükséges a szemüveg vásárlásához. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Érintett utolsó aktivitásától számított 6 év
Felhasználó korábbi vizsgálati eredményeinek vagy látáskorrekációs vagy szemegészségügyi termékeinek (pl szemüveg, kontaktlencse) adatai Név, email cím, telefonszám, születési dátum, látásvizsgálat típusától függően egyes egészségügyi adatok, korábbi szemüveg azonosítói, látáskorrekciós eredmények Cél az ügyfél helyes látáskorrekciós értékeinek meghatározása, és/vagy látáskorrekciós igényei progressziójának nyomon követése és/vagy szemegészségügyi igényeinek felmérése, az ügyfél számára szakmailag helyes döntések vagy javaslatok meghozatala céljából A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Érintett utolsó aktivitásától számított 6 év
Arc paraméterek leolvasása Név, email cím, telefonszám, születési dátum, látásvizsgálat típusától függően egyes egészségügyi adatok az adatkezelési művelet során algoritmusok segítségével, az arc paramétereinek leolvasásával elemzést végez az ügyfélről, melynek eredményeképpen fénykép készül, mely felhasználása által nagy pontossággal kiválasztható a megvásárolni kívánt termék A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Érintett utolsó aktivitásától számított 6 év
Látásélesség ellenőrzés Név, email cím, telefonszám, születési dátum, látásvizsgálat típusától függően egyes egészségügyi adatok Az alkalmazott vizsgálat során megállapítják, hogy milyen a vásárló látásélessége, hogy a vásárló jól lát-e vagy sem (látáskorrekció nélkül vagy a jelenlegi látáskorrekciós megoldásával). A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az Érintett utolsó aktivitásától számított 6 év elteltével törli.
Kérdőív alapú eszközök Név, email cím, telefonszám, születési dátum, az alkalmazott kérdőív típusától függően egyes egészségügyi adatok A kérdőív által orvosi diagnózishoz támogató adat vehető fel és derivatív adat állítható elő, mellyel elősegíthető az ügyfél egészségügyi állapotának felmérése. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Nem egészségügyi adatokra az Érintett utolsó aktivitásától számított 6 év. Egészségügyi adatokra másik rublikában feltüntetett adatkezelési eset vonatkozik.
Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés Személyes, illetve különleges adatok kezelése Az intézményvezető vagy az adatvédelmi tisztviselő engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat. GDPR 6. cikk 1) bekezdés a. pont, GDPR 89. cikk, valamint a 1997. évi XLVII. törvény alapján az érintett egészségügyi és személyazonosító adata statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmas módon az érintett írásbeli hozzájárulásával adható át, így a GDPR 6. cikk 1) bekezdés a. pontja is szükséges. 10 év
Statisztikai célú adatkezelés Az Érintett egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése Különböző statisztikák vezetése, készítése, ehhez szükséges adatok meghatározása GDPR 6. cikk 1) bekezdés a. pont, GDPR 89. cikk, valamint a 1997. évi XLVII. törvény alapján az érintett egészségügyi és személyazonosító adata statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmas módon az érintett írásbeli hozzájárulásával. adható át, így a GDPR 6. cikk 1) bekezdés a. pontja is szükséges. 10 év

5. Különleges adatok kezelése - az egészségügyi adatok tekintetében

A különösen érzékeny személyes adatok egyedi védelmet igényelnek, mivel az alapvető jogokra és szabadságokra nézve a kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordozhatnak. Ilyen adatnak minősülnek az egészségügyi adatok.

A fenti adatkezelések nagyobb részében történik különleges személyes adatok kezelése a GDPR 9. cikkének h) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés megelőző egészségügyi célból, vagy orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi kezelés nyújtása érdekében szükséges, az egészségügyről, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó adatok kezeléséről szóló törvények alapján az ezekben foglalt szakmai titoktartási kötelezettségre, mint garanciális feltételre figyelemmel.

Adatkezelő a szemüveg, kontaktlencse rendelés, értékesítés céljára, utórendelések leadhatósága céljából is kezel egészségügyi adatot, ezen kívül a marketing célú adatkezelés (hírlevél küldés, illetve névre szóló ajánlat küldése) céljára az érintett személyes adatait oly módon elemzi és kapcsolja össze, amelyben egészségügyi adatok is felhasználásra kerülhetnek. Ezekre az egészségügyi adat kezelésekre az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő a garanciális igények teljesítése, továbbá vevőszolgálati, panasz ügyintézés során az érintett egészségügyi adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikkének f) pontja alapján, arra tekintettel jogosult, hogy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

6.1 Automatizált döntéshozatal alkalmazhatóságának feltételei

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő egyes tevékenységei során a folyamatok optimalizálása, felgyorsítása, és új lehetőségek biztosítása annak érdekében, hogy az érdeklődő ügyfelek a lehető legjobb megoldási javaslatot vagy diagnózist kaphassák vagy a lehető legjobb kiszolgálásban részesülhessenek. Az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az érintett ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Fő szabály szerint automatizált döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten hozzájárul vagy erről valamilyen uniós/ tagállami jog rendelkezik.

Adatkezelő úgy véli, hogy az adatkezelés arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

6.2 Javaslattétel a maximális / optimális hordási / használati idejű termékek lecserélésére és/vagy a fogyó termékek újra-vásárlására

Alkalmazott logika: A vásárolt termék várható élettartama, vagy rendeltetésének megfelelő használat szerinti elfogyásának becsült időpontja alapján javasolja a termék használatának abbahagyását és/vagy a termék újra-vásárlását.

Érintettre gyakorolt hatása: Vásárlók, akik korábbi tevékenységük alapján ajánlásokat kapnak további termékek vásárlására.

6.3 Javaslattétel az érintett számára vélhetően hasznos termékek vásárlására

Alkalmazott logika: A kosárba helyezett, vagy korábban megvásárolt termékek alapján valószínűsíthető a vásárló érdeklődése más termékek iránt vagy (akár orvosilag is) javasolható kiegészítő termékek használata.

Érintettre gyakorolt hatása: Vásárlók, akik korábbi tevékenységük alapján ajánlásokat kapnak további termékek vásárlására.

6.4 Vizsgálatok során alkalmazott digitális automatizáció

Alkalmazott logika: a látásvizsgálatok, szem egészség-vizsgálat, arc-elemzés, PD mérés, korábbi vizsgálati eredmények vagy korábban vásárolt termékek elemzése, egyéb egészségügyi vagy képalkotó diagnosztikai vizsgálatok során használt eszközök gyakran alkalmaznak digitális adatfelvételt és részlegesen, humán felügyelettel automatizált diagnózis-alkotást és döntéshozatalt, mind a bolti környezetben, mind az internetes távdiagnosztika során.

Érintettre gyakorolt hatása: Az ajánlás alapján az érintett látáskorrekciós és szemegészséggel kapcsolatos állapotfelmérése és diagnózis-alkotása gyorsabb, esetleg pontosabb lesz és az érintett időben és könnyen hozzájuthat a megfelelő szaktanácshoz és/vagy megoldáshoz, termékhez.

6.5 Látásélesség vagy a szem állapotának változásával kapcsolatos előrejelzés

Alkalmazott logika: A látásélesség változásával, életkorral való összefüggésével, a szem állapotának felismerésével és valószínűsíthető jövőbeli állapotának előrejelzésével ajánlást kaphatnak az érintett személyek arról, hogy mikor és milyen látáskorrekciós vagy szem-egészségügyi megoldások javasoltak a számukra.

Érintettre gyakorolt hatása: A szaktanács gyorsabb, olcsóbb és esetenként pontosabb lesz, az érintett időben és könnyen hozzájuthat a megfelelő szaktanácshoz és/vagy megoldáshoz, termékhez.

6.6 Szemüvegválasztás ajánlás

Alkalmazott logika: A felhasználó szemüvegválasztásában segítenek azok az eszközök, amelyek felmérik a felhasználó arcjellemzői és ez alapján javasolnak alkalmas szemüveg, és/vagy napszemüveg modelleket.

Érintettre gyakorolt hatása: A szaktanács gyorsabb, olcsóbb és esetenként pontosabb lesz, az érintett időben és könnyen hozzájuthat a megfelelő szaktanácshoz és/vagy megoldáshoz, termékhez.

7. ALKALMAZOTT SÜTIK

A süti (angolul: cookie) egy olyan, apró, szöveges információ-csomag, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Ezek a honlapok szervere és az internetes böngésző közti kommunikációban vesznek rész, a Felhasználó számítógépén rögzülnek és előre meghatározott érvényességi ideig tárolódnak. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket). A sütik egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A Honlapunkon megtalálható sütik vonatkozásában fontos, hogy dinamikusan változnak, belépésenként más-más sütiket használunk. Az éppen aktuálisan használt sütik megtalálhatóak a https:// URL cím előtti lakat fülre rákattintva, majd cookie fülön belül kiválasztja eoptika.hu mappát, azon belül pedig a cookie fülre kattintva a legördülő sávban jelennek meg. Önnek itt lehetősége van az egyes sütik eltávolítására vagy tiltására is.

7.1 Alapvető, a Honlap vagy digitális eszközök működéséhez szükséges sütik

Kezelt sütik: utoljára megtekintett tartalmak süti, külső tartalom süti, chatbot funkcionalitását szolgáló süti, sebességet figyelő süti, optimális videó néző süti

Kezelt adatok köre: Adatkezelő nem gyűjt személyes adatot.

Adatkezelés célja: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy az eOptika Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: Amíg az Érintett a Honlapon használatában aktívan, azaz munkamenet végével véget ér az adatkezelés. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: -

Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Honlap nem tud megfelelően működni.

7.2 Statisztikai sütik

Kezelt sütik: pl. Google Tag manager, Scarabresearch, Google Analytics, Hotjar

Kezelt adatok köre: Adatkezelő nem gyűjt személyes adatot.

Adatkezelés célja: állandó sütiket is használ Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk a.) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: 6 hónap A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: Adatelemző partnerek

Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Statisztikai elemzés elmaradása.

7.3. Célzó és Hirdetési sütik

Kezelt sütik: pl. Facebook, Klaviyo, Google Ads, Criteo, Tradetracker, CJ, Tiktok, LinkedIn, Optimonster

Kezelt adatok köre: Adatkezelő nem gyűjt személyes adatot.

Adatkezelés célja: marketing célzás és hirdetés közlése az Érintett Honlap látogatása és tevékenysége alapján.

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: 6-12 hónap A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: Marketing és kommunikációs partnerek

Adatok forrása: közvetlenül az Érintettől felvett.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem tud Adatkezelő személyre szabott hirdetéseket megjeleníteni az Érintett részére a például a Google és Facebook felületeken.

8. ADATTOVÁBBÍTÁS

8.1 Az általunk gyűjtött adatokat csak akkor továbbítjuk, ha:

 • Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) szerint kifejezett hozzájárulását adta, vagy
 • a közzététel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. f) pontja szerinti jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges, és nincs okunk feltételezni, hogy az Ön jogai , vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának c) alpontja alapján törvényi kötelezettségünk van az Ön adatainak közlésére, vagy
 • ez jogilag megengedett és szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontja szerint az Önnel fennálló szerződés teljesítéséhez vagy az Ön kérésére történő szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához.

Az adatfeldolgozás egy részét szolgáltatóink végzik. A jelen adatvédelmi szabályzatban említett szolgáltatókon kívül ide tartozhatnak különösen a weboldalunkat, adatbázisainkat és alkalmazásainkat hosztoló adatközpontok, a megfelelő alkalmazásokat számunkra biztosító és továbbfejlesztő szoftverszolgáltatók, a rendszereinket karbantartó informatikai szolgáltatók, ügynökségek, piackutató cégek, csoportvállalatok, fizetési szolgáltatók, hírlevél-küldők, logisztikai szolgáltatók és tanácsadó cégek.

Adatfeldolgozóink változtatásának jogát fenntartjuk és az alvállalkozói körünkbe tartozó beszállítók nyilvántartását Adatkezelő jogos érdeke alapján zártan kezeljük, a velünk szerződő partnerek listáját belső üzleti titokként kezeljük. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni az ide vonatkozó érdekmérlegelésről, kérjük vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel.

Adatkezelő csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az érintettek jogainak védelmére és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoznak létre annak érdekében, hogy maximálisan megfeleljenek az adatvédelmi előírásoknak, ennek érdekében adatvédelmi szerződésekben garantálják az együttműködésük kereteit, mely alapján Adatkezelő biztosítja, hogy személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, illetve, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét. Ily módon az adatfeldolgozás nem eredményezheti az adatokkal történő visszaélést, nem valósíthat meg jogellenes magatartást és nem járhat az érintetti jogok sérelmével.

Adatkezelő olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a technika jelenlegi állása szerint és kockázatokkal arányos módon biztosítják a GDPR-ban foglalt rendelkezések betartását. Illetve a rendelkezésre állás biztosítása folytán köteles a legnagyobb gondossággal eljárni, hogy illetéktelen személyek, szervezetek ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz.

Ha adatokat adunk át szolgáltatóinknak, azok csak a feladataik ellátásához használhatják fel az adatokat. A szolgáltatókat gondosan kiválasztási folyamatot követően bízzuk meg. Szerződéses kötelezettségeik vannak az utasításainkhoz, megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel rendelkeznek az érintettek jogainak védelme érdekében, és rendszeresen ellenőrizzük őket.

Ezen túlmenően az adatok hivatalos vizsgálatokkal, bírósági határozatokkal és bírósági eljárásokkal kapcsolatban is nyilvánosságra hozhatók, ha ez a jogi igény érvényesítéséhez vagy végrehajtáshoz szükséges.

8.2 Adattovábbítás harmadik országokba

A jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően olyan szolgáltatásokat is igénybe vehetünk, amelyek szolgáltatói részben úgynevezett harmadik országokban (az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül) találhatóak, vagy ott dolgoznak fel személyes adatokat, azaz olyan országokban, amelyek adatvédelmi szintje nem felel meg az Európai Unió adatvédelmi szintjének. Amennyiben ez a helyzet, és az Európai Bizottság nem adott ki megfelelőségi határozatot (GDPR 45. cikk) ezekre az országokra vonatkozóan, megfelelő óvintézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy az adattovábbítás során garantáljuk a megfelelő szintű adatvédelem szintjét. Ezek közé tartoznak többek között az Európai Unió általános szerződési feltételei vagy a kötelező erejű vállalati szabályok.

Amennyiben ez nem lehetséges, az adattovábbítást a GDPR 49. cikke alóli kivételekre alapozzuk, különösen az Ön kifejezett hozzájárulására vagy arra, hogy az adattovábbítás a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

Ha harmadik országba történő adattovábbításról van szó, és nincs megfelelőségi határozat vagy megfelelő garanciák, lehetséges és fennáll annak kockázata, hogy az adott harmadik ország hatóságai (pl. hírszerző szolgálatok) hozzáférhetnek az átadott adatokhoz azok összegyűjtése és elemzése céljából, és hogy az érintettek jogainak érvényesíthetősége nem garantálható. Amikor a cookie-banneren keresztül hozzájárulását kéri, erről is tájékoztatjuk Önt.

A személyes adatokhoz elsősorban az Adatkezelő és Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladatai ellátása érdekében. Ezen kívül az Érintett személyes adatai az alábbi esetben kerülnek továbbításra más adatkezelő részére.

8.3 Online jelenlét a közösségi hálózatokban

A közösségi média felületeken jelen vagyunk, hogy ott kommunikáljunk többek között az ügyfelekkel és az érdeklődőkkel, és tájékoztassuk őket termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról.

A felhasználói adatokat az érintett közösségi hálózatok általában piackutatási és reklám célokból dolgozzák fel. Ily módon a felhasználók érdeklődési köre alapján használati profilok hozhatók létre. Ebből a célból sütiket és egyéb azonosítókat tárolnak a felhasználók számítógépén. Ezen használati profilok alapján különböző hirdetéseket jelenítenek meg a látogatók számára személyes preferenciájuk és érdeklődési körük alapján.

Online jelenléteink működtetésének részeként lehetséges, hogy hozzáférhetünk olyan információkhoz, mint például az online jelenléteink használatára vonatkozó statisztikák, amelyeket a közösségi hálózatok szolgáltatnak. Ezek a statisztikák összesítettek, és tartalmazhatnak különösen demográfiai információkat, valamint az online jelenléteinkkel és az azokon keresztül terjesztett bejegyzésekkel és tartalmakkal kapcsolatos interakciókra vonatkozó adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, amely a felhasználók hatékony tájékoztatásához és a felhasználókkal való kommunikációhoz fűződő jogos érdekünkön alapul, annak érdekében, hogy kapcsolatban maradjunk ügyfeleinkkel és tájékoztassuk őket.

Az alábbi linkek további információt nyújtanak az adott adatkezelésről és az érintetti jogok gyakorlásának módjáról.

8.4. Adattovábbítás Árukereső részére

Az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft.; 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Adószám: 24868291-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében, azoknak a vásárlóinknak, akik az Árukeresőn keresztül vásároltak nálunk, az email címük, illetve az általuk megvásárolt termékek megnevezése az Árukereső részére továbbításra kerülhet. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. az Árukereső Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

8.5. Adattovábbítás hatóságok részére

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, BIZTONSÁGI MENTÉSEK

9.1. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

A Honlap számítástechnikai rendszere az adatfeldolgozó Németország, Magyarország, Olaszország területén található szerverein találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9.2. Biztonsági mentések kezelésének rendje

Adatkezelő az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően Adatkezelő - az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében - a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, külön adathordozóra napi biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának maximális időtartama: 8 év

A biztonsági mentések törlésére a biztonsági mentések tárolási határidejének lejártával automatikusan kerül sor.

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: a biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, a mindenkori ügyvezető jóváhagyásával.

10. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Az érintett felhasználó jogosult, hogy hozzáférjen és megismerhesse az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokat, valamint arra, hogy ésszerű időközönként ezt a jogát az adatkezelés jogszerűségének megállapítása érdekében ellenőrizze, így Ön az adatkezelésről

√ tájékoztatást kérhet,

√ kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

√ tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

√ élhet adathordozhatósági jogával

√ bíróság előtt jogorvoslattal élhet

√ a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Az érintetti jogok gyakorlásának megkönnyítése érdekében formanyomtatványt használunk, melyet elérhet az alábbi linken.

https://eoptika.hu/adatvedelem-erintetti-jogosultsaggal-kapcsolatos-kerveny

Adatkezelőnek a kérvény kézhezvételét követően egy (1) hónap áll rendelkezésére, hogy az ügyet érdemben megvizsgálja és a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve intézkedéseit indoklással ellátva az ügyfélnek írásban megküldje, melyet 2 hónappal indokolt esetben meghosszabbíthat. Ha a fenti határidőt elmulasztjuk, - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától

A jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az elszámoltathatóság értelmében azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő bizonyítja.

Továbbá, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban valamilyen jogsértést tapasztal, a NAIH-hoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az alábbi táblázat tartalmazza az érintetti jogok különböző típusait annak megfelelően, hogy milyen jogalapon történik a személyes adatok kezelése. Abban az esetben, ha pl. valamilyen jogszabály kötelez minket arra, hogy az adatokat bizonyos ideig megőrizzük, úgy azokat a táblázat értelmében nem áll módunkban törölni egészen addig, amíg a jogszabályban előírt megőrzési idő le nem telt. Így mielőtt adat törlést kezdeményez, kérjük tüzetesen vizsgálja át a táblázatot, vagy kérjen további tájékoztatást a fenti eOptika email címen.

Tájékoztatáshoz fűződő jogHozzáféréshez fűződő jogHelyesbítéshez való jogTörléshez való jogAdatkezelés korlátozásához való jogAdathordozhatósághoz való jogTiltakozáshoz való jog
hozzájárulása X
szerződés teljesítése, vagy szerződés megkötését megelőző lépések X X
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség X X X
érintett vagy más természetes létfontosságú érdeke X X X
közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához X X
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése X X

11. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén - kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozott,

Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Amennyiben a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, akkor a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

A személyes adatok tárolásának időtartamáról vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg Adatkezelő részéről, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

13. Tájékoztatóban alkalmazott definíciók, releváns jogszabályok

személyes adat”: bármely információ, amely az érintettel összefüggésbe hozható, akár közvetlen akár közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„felügyeleti hatóság”: tagállamban működő közhatalmi szerv, mely az adatvédelmi hatósági feladatokat látja el, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

Releváns jogszabályok:

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Ptk: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről

14. Érvényesség

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. 04. 27. napjától visszavonásig vagy módosításig érvényes.

Az utolsó módosítás napja: 2023.04.27.

Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://eoptika.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html